FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Prodej přístrojů


Rozhodnete-li se pro koupi některého z nabízených přístrojů pro lékařskou genetiku, nabízí Vám naše společnost pomoc při zprostředkovávání vlastního nákupu, vzhledem k naší dlouholeté spolupráci s významnými dodavateli a dovozci.

Naši nabídku doplňuje, zejména v poslední době velmi využívaná, možnost nákupu přístrojového vybavení pro laboratoře a lékařská zařízení sídlící v zahraničí, včetně pomoci při zařizování souvidejících formalit.

V případě zájmu o koupi konkrétního přístroje nás kontaktujte na e-mailu:

gensoft@seznam.cz

Vývoj software


Vývoj aplikačního software pro laboratoře představuje přidruženou činnost spol. GENsoft, s.r.o. a je zaměřen převážně na vlastní podporu chodu laboratoře s důrazem na následující obalsti:

  • Databázové systémy pro řízení a správu laboratoře podle požadavků definovaných v akreditační normě ISO 17 025, včetně požadavyků na bezpečnost informací podle normy ISO 27 001

  • Databáze evidující záznamy o klientech lékařského zařízení, stavu a výsledcích provedených vyšetření

  • Programy pro zpracování datových podkladů pro zdravotní pojičťovny a samoplátce

  • Docházkové evidenční programy