FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Applied Biosystems 3130

Genetický analyzátor Applied Biosystems 3130 je nejnovější z generace 4-kapilárních elektroforézních nástrojů navržený pro menší až středně velké laboratoře. Uvedený systém nabízí kvalitní a moderní řešení, možnost plné automatizace, které ve výsledku šetří čas, snížuje náklady a zvýšuje produktivitu.

S tímto genetickým analyzátorem máte k dispozici moderní a sofistikované řešení, vyznačující se vynikajícím výkonem a optimalizovanými provozními náklady, šitými na míru většině výzkumných laboratoři.

  • Možnost spuštění široké škály sekvenování a aplikací fragmentové analýzy, včetně analýzy mikrosatelitů, AFLP, LOH, SNP validace a SNP screeningu
  • Zjednodušení údržby odstraněním manuálního čištění inj. stříkačkou a zautomatizování plnění pomocí polymerového zásobníku
  • Vyšší kvalita výstupních dat sekvenování a z aplikace fragmentové analýzy - delší čtení délky a vyšší rozlišení v kratších časových úsecích
  • Zvýšení produktivity a času nutného pro vlastní zpracování v laboratoři díky čtyřkapilární technologii

Rotor Gene Q

Díky unikátnímu návrhu odstředivé rotační jednotky, je přístroj Rotor Gene Q nejpřesnější a nejvšestraněji použitelný cycler pro metody RT (Real-Time), který je v současné době k dispozici na trhu (viz. řez přístrojem na obrázku níže).

V průběhu celého cyklu se každá z trubic otáčí v komoře cirkulujícího vzduchu a udržuje všechny vzorky na přesně stejné teplotě. Detekce je obdobně jednotná. Při vyrovnání trubice s detekční optikou, tedy v bodě nejkratší vzdálenosti, dojde k osvětlení vzorku a následnému uložení získaného fluorescenčního signálu. Tím je zajištěna jednotnost výsledků z hlediska tepelné a optické citlivosti, umožňující přesné a rychlé real-time PCR analýzy. Rovněž se eliminuje kolísání mezi hodnotami a okrajové efekty. Ty jsou nevyhnutelné u přístrojů tradiční konstrukce v důsledku teplotních gradientů v celém bloku společně s výrazně složitějšími optickými cestami.

Ať už jsou vaše metody založeny na postupu barvení jako je např. SYBR Green, sondách pro hydrolýzu (TaqMan) nebo hybridizaci (FRET) sondy, případně multiplexovou chemii, Rotor-Gene Q splní vaše požadavky. S až 6 kanály, pokrývajícími rozsah od UV po infračervené vlnové délky, cycler poskytuje nejširší optické spektrum, které je v současné době k dispozici. Navíc, dodávaný software umožňuje vytvářet nové budící/detekční kombinace vlnových délek, čímž je připraven i pro postupy, jež budou využívány v budoucnosti.